مرکز آموزش
آداک کنفرانس >> راهنمای عمومی >> نحوه ارسال مقاله
ارسال شده توسط Adak Co در 1392/12/7 03:49 بعد از ظهر

نحوه دسترسی : گزینه " ارسال مقاله جدید " در صفحه عضو وب سایت یا نویسنده.

برای ارسال مقاله، ابتدا باید در وب سایت عضو شوید. برای اطلاع از نحوه عضویت در وب سایت، به منوی " نحوه عضویت در وب سایت " در همین راهنما مراجعه کنید.

پس از ورود به صفحه خود و پس از انتخاب گزینه " ارسال مقاله جدید " ، صفحه ای مانند شکل زیر نمایش داده می شود که نوع مقاله ، عنوان مقاله، متن خلاصه مقاله و کلمات کلیدی آن را در اولین مرحله ارسال مقاله مشخص می کنید.

 

پس از تکمیل این فرم، گزینه ادامه را انتخاب کنید تا به مرحله بعدی (اطلاعات نویسندگان) منتقل شوید. توضیح اینکه در تمام مراحل ارسال مقاله، قبل از اتمام ارسال مقاله، شما می توانید به مراحل قبل تر باز گردید و اطلاعات وارد شده را اصلاح کنید.

مرحله ی بعدی در ارسال مقاله، تعیین نویسنده ی مقاله است. مطابق شکل زیر می توانید نویسنده های مقاله را مشخص کنید.

 

گزینه مرحله بعد را انتخاب نمایید تا محور مقاله را مشخص نمایید. فرم زیر جهت انتخاب محور نمایش داده می شود:

 

محورهای کنفرانس، می تواند یک سطحی یا دو سطحی باشد. در مثال فوق، محور سطح اول (محور اصلی)، علوم گیاهی است و زیر محور 1 نیز به عنوان زیر محور آن انتخاب می شود. در صورتی که محور یک کنفرانس یک سطحی باشد، کافی است فقط محور اصلی را مشخص کنید. در صورتی هم که کنفرانسی هیچ محوری را مشخخص نکرده است، روند ارسال مقاله شما متوقف نمی شود و شما می توانید مقاله خود را ارسال کنید و محور مقاله شما بعدا توسط دبیرخانه تعیین شود.

گزینه مرحله بعد را برای تعیین فایل های مقاله انتخاب کنید تا فرمی مانند شکل زیر نمایش داده شود:

در این مرحله، فایل مقاله را انتخاب کنید. برخی کنفرانس ها، ابتدا فایل خلاصه مقاله را دریافت می کنند و پس از داوری آن، در صورت وجود، مرحله متن کامل فعال می شود. در مثال فوق، مرحله جاری دریافت مقاله، متن کامل می باشد، لذا شما در ستون نوع فایل، متن کامل را مشاهده می کنید. پس از انتخاب فایل می توانید گزینه ارسال را انتخاب کنید تا فایل به سیستم ارسال شود.

پس از ارسال، فایل ارسال شده در لیستی مشابه شکل زیر نمایش داده می شود تا شما از ارسال فایل اطمینان حاصل نمایید:

 

 

شما می توانید برای تغییر فایل، آنرا حذف کرده و دوباره ارسال کنید.

برای ادامه، گزینه مرحله بعد را انتخاب کنید تا مرحله پایانی ارسال مقاله برای شما نمایش داده شود (ارسال یادداشت برای دبیرخانه):

 

 

در این مرحله، در صورت نیاز می توانید یادداشتی را برای دبیرخانه کنفرانس بنویسید. برای اتمام ارسال مقاله، گزینه اتمام ارسال مقاله را انتخاب کنید. همانطور که قبلا نیز گفته شد، می توانید از این مرحله به مراحل قبلی برگشته و در صورت نیاز تمام اطلاعات و برخی از آنها را تغییر دهید اما در صورت انتخاب گزینه اتمام ارسال مقاله، این امکان را نخواهید داشت.

پس از انتخاب گزینه اتمام ارسال مقاله، صفحه زیر به شما نمایش داده می شود :

 

 

در این لیست آخرین مقاله ارسالی شما و مقالات قبلیتان نمایش داده می شود و در دومین ستون لیست، در هر ردیف، آخرین وضعیت مقاله را مشاهده می کنید.  توضیحات مربوط به وضعیت های مقاله در قسمت "پیگیری مقاله ارسالی" توضیح داده شده است.

(10 رأی)
مفید
غیر مفید

پرتال پشتیبانی شرکت آداک