مرکز آموزش: ماژول نظر سنجی
مدیریت محتوای آداک >> ماژول نظر سنجی >> افزودن نظرسنجی و لیست نظرسنجی ها
ارسال شده توسط Adak Co در 1392/12/12 09:46 قبل از ظهر

نحوه ی دسترسی به این صفحه در قسمت مدیریت سایت : منوی" نظرسنجی " در مدیریت سایت.

 

زیرمنوی افزودن نظرسنجی جدید : با استفاده از این ماژول می توان یک نظرسنجی جدید با موضوع و تاریخ مشخص اضافه کرد.

 

برای نظرسنجی می توان تاریخ محدودی درنظر گرفت.

شرکت در نظرسنجی می تواند برای همه آزاد باشد یا محدود به اعضای سایت شود.

نحوه ی نمایش پاسخ ها یا گزینه های موجود برای کاربران را نیز با استفاده از این قسمت می توان تنظیم نمود.

پاسخ های ممکن : پاسخ های درنظر گرفته شده برای سوالات نظرسنجی را می توان در این قسمت نوشت.

 

 

 

زیرمنوی لیست نظرسنجی ها : فهرستی از نظرسنجی های انجام شده را نمایش می دهد

(0 رأی)
مفید
غیر مفید

پرتال پشتیبانی شرکت آداک