مرکز آموزش
آداک ژورنال >> راهنمای نویسنده مقاله >> مقالات جدید نویسنده
ارسال شده توسط Adak Co در 1392/12/5 11:17 قبل از ظهر

همانطور که در شکل زیر مشخص شده است، مقالات جدید نویسنده دارای گزینه های مختلفی است که اگر عدد مربوط به این گزینه ها صفر باشد یعنی مقاله ای در این وضعیت وجود ندارد و این گزینه وقتی فعال می شود که عدد مربوط به آن یک یا بیش تر شده باشد. در ادامه هریک از وضعیت های مربوط به مقالات جدید توضیح داده می شود.

در شکل زیر در میزکار نویسنده، قسمت "مقالات جدید" با کادر قرمز مشخص شده است.

(14 رأی)
مفید
غیر مفید

پرتال پشتیبانی شرکت آداک