RSS Feed
مرکز آموزش : راهنمای سامانه​ مدیریت نشریات : آداک ژورنال > راهنمای کارشناس نشریه
   

نحوه دسترسی : منوی " امور داوری " و زیرمنوی " تعریف داور " در صفحه ی کارشناس. منوی " امور داوری " و زیرمنوهای آن را در زیر مشاهده می کنید. کارشناس یک نشریه می تواند یک یا چندین داور را تعریف کند و از داوران گزارش تهیه کند. تعریف داور جدید : از طریق گزینه ی " تعریف داور " در منوی امور داو...
نحوه دسترسی : منوی " کاربران " در صفحه ی اصلی کارشناس. منوی کاربران در صفحه ی کارشناس با سردبیر متفاوت است، زیرمنوهای این منو در حساب کارشناس نشریه در شکل زیر نشان داده شده است و دارای گزینه های بیش تری است. تعریف سردبیر : از جمله امکاناتی که تنها دراختیار کارشناس است، تعریف سردبیر است. ...
نحوه دسترسی : منوی " امور داوری " و زیرمنوی " تعریف فرم داوری " در صفحه ی کارشناس. تعریف فرم داوری : در ابتدا باید گفت که اگر یک داور بخواهد یک مقاله را داوری کند و بتواند نظر خود را به اطلاع سردبیر برساند _باید_ یک فرم داوری داشته باشد. بدون فرم داوری ارسال نظر نهایی درمورد مقاله ممکن نیست....
نحوه دسترسی : منوی " امور نشریه " و زیرمنوی " تنظیمات نشریه " در صفحه ی کارشناس. " امور نشریه " برای کارشناس دارای شش زیرمنو است، در حالی که این منو در صفحه ی سردبیر تنها سه زیرمنو دارد. این موضوع نشان می دهد که گاهی سطح دسترسی ها در امور مربوط به نشریه بسیار فرق دارد. در شکل زیر، منوی امور...
نحوه دسترسی : منوی " امور داوری " در صفحه ی کارشناس. گرفتن گزارش از اطلاعات داوران : این گزینه به این دلیل تعبیه شده است که به سردبیر این امکان را بدهد تا اطلاعات داوران و همچنین داوری های آن ها را به صورت یکجا و منسجم دراختیار داشته باشد. شکل زیر صفحه ی مربوط به این گزینه را نشان می دهد. ...
نحوه دسترسی : منوی " امور نشریه " و زیرمنوی " گزارش مقالات " در صفحه ی کارشناس. گزارش مقالات : این قسمت در واقع صفحه ای برای جستجوی مقالات است. می توان براساس نام، دوره یا شماره انتشار، وضعیت و یا نوع مقاله آن ها را جستجو کرد. در شکل زیر مشاهده می کنید که یک جستجو براساس عنوان مقاله صورت گرفت...
نحوه دسترسی : منوی " اخبار " در صفحه ی کارشناس. منوی " اخبار " شامل دو زیرمنو است: افزودن خبر ، لیست اخبار. افزودن خبر : در شکل زیر صفحه ی مربوط به این گزینه را مشاهده می کنید. درابتدا باید زبان را انتخاب کنیم و تعیین کنیم که خبر در کدام نسخه از وب سایت نمایان خواهد شد، فارسی یا انگلیسی. ...
نحوه دسترسی : منوی " امور نشریه " در صفحه ی کارشناس. " امور نشریه " برای کارشناس دارای شش زیرمنو است، در حالی که این منو در صفحه ی سردبیر تنها سه زیرمنو دارد. این موضوع نشان می دهد که گاهی سطح دسترسی ها در امور مربوط به نشریه بسیار فرق دارد. در شکل زیر، منوی امور نشریه و زیرمنوهای آن را مشا...
نحوه دسترسی : منوی " امور انتشار " در صفحه ی کارشناس. هر مقاله ای که در وب سایت منتشر می شود، درواقع در یک دوره ی خاص و یک شماره ی خاص نشریه انتشار یافته است. شماره ها و دوره های _منتشر شده_ در صفحه ی اصلی نشریه نمایش داده می شوند. منوی " امور انتشار " در صفحه ی کارشناس شامل شش زیرمنو است ...
نحوه دسترسی : منوی " امور انتشار " در صفحه ی کارشناس. هر مقاله ای که در وب سایت منتشر می شود، درواقع در یک دوره ی خاص و یک شماره ی خاص نشریه انتشار یافته است. شماره ها و دوره های _منتشر شده_ در صفحه ی اصلی نشریه نمایش داده می شوند. منوی " امور انتشار " در صفحه ی کارشناس شامل شش زیرمنو است ک...
نحوه دسترسی : منوی " امور نشریه " و زیرمنوی " مدیریت اطلاعات SMTP " در صفحه ی کارشناس. مدیریت اطلاعات SMTP : این گزینه برای تعیین سرور ایمیل نشریه می باشد. در این قسمت باید آدرس سرور ایمیل، پورت و ایمیل نشریه را وارد کنید. در مورد شماره پورت باید گفت که پروتکل SMTP معمولا با شماره پورت 25 کار م...
نحوه دسترسی : منوی " امور نشریه " و زیرمنوی " مدیریت محور مقالات " در صفحه ی کارشناس. مدیریت محور مقالات : در این قسمت کارشناس نشریه می تواند برای مقالات چند محور یا موضوع تعریف کند و برای آن ها یک کد درنظر گیرد. مقالاتی که به نشریه ارسال می شوند باید تا حد امکان به محورهای مقالات نزدیک...
نحوه دسترسی : منوی " امور داوری " و زیرمنوی " لیست کل داوری ها " در صفحه ی کارشناس. این گزینه مخصوص کارشناس نشریه است و اعضای دیگر نشریه این گزینه را در صفحه ی خود ندارند. لیست کل داوری ها : این گزینه کل داوری های انجام شده تاکنون را در اختیار کارشناس نشریه قرار می دهد. در شکل زیر یک نمونه از ...
نحوه دسترسی : گزینه ی " مقالات پذیرفته شده " در میزکار کارشناس. این گزینه را در شکل زیر مشاهده می کنید. مقالات پذیرفته شده مقالاتی هستند که نظر نهایی سردبیر درمورد آن ها " پذیرش مقاله " است. این مقالات آماده ی منتشر شدن هستند، اما ابتدا باید به مسئول نشر ارجاع داده شوند و تنها کسی که می ت...
مقالاتی که نظر سردبیر در مورد آن ها " نیاز به بازبینی " باشد، در سه گزینه جای می گیرند که تصویر آن در شکل زیر آمده است. کارشناس نشریه نمی تواند نظر سردبیر را در مورد این مقالات تغییر دهد. می تواند آن ها را حذف کند یا مراحل ارسال این مقالات را اصلاح کند. مقالاتی که نیاز به تجدیدنظر دارند : ا...
نحوه دسترسی : منوی " امور انتشار " در صفحه ی کارشناس. نشر مقاله در شماره : این قسمت مشابه انتشار مقاله توسط ناشر است با این تفاوت که در این جا کارشناس می تواند خودش مقاله را انتخاب کند و نویسنده را نیز تعیین کند. در واقع این گزینه به کارشناس این قابلیت را می دهد تا بدون طی کردن مراحل داوری، تای...
نحوه دسترسی : سه گزینه ی نمایش داده شده در شکل زیر در میزکار کارشناس. مقالات منتظر بررسی مسئول نشر : در این قسمت مقالات پذیرفته شده ای قرار می گیرند که سردبیر آن ها را به مسئول نشر ارجاع داده است ولی مسئول نشر هنوز آن ها را بررسی نکرده است. مقالات درحال نشر : در این قسمت مقالاتی که به مسئول...
نحوه دسترسی : منوی " مدیریت حساب کاربری " در صفحه ی کارشناس. ویرایش پروفایل کارشناس نشریه مشابه سردبیر است. منوی مدیریت حساب کاربری دو زیرمنو دارد که در اینجا توضیح داده می شود. تکمیل اطلاعات فردی : سردبیر نشریه برای ویرایش اطلاعات شخصی خود می توانند از منوی "مدیریت حساب کاربری " گزینه ی "...
نحوه دسترسی : منوی " امور نشریه " و زیرمنوی " زبان مقالات دریافتی " در صفحه ی کارشناس. مدیریت زبان مقالات دریافتی : در این قسمت کارشناس می تواند مشخص کند که مقاله هایی که به نشریه ارسال می شود به چه زبان هایی می تواند باشد. در شکل زیر زبان های مجاز برای ارسال مقاله فارسی و انگلیسی هستند. برای ا...
نحوه دسترسی : منوی " صفحات " در صفحه اصلی کارشناس نشریه. منوی " صفحات " دارای دو زیرمنو است : تعریف صفحه و لیست صفحات. با استفاده از لینک " تعریف صفحه " می توان صفحه ی جدیدی به وب سایت نشریه اضافه کرد (شکل زیر). در این بخش اطلاعات هر صفحه ای را که وارد کردیم در منوهای وب سایت نمایش داده خوا...
نحوه دسترسی : منوی " امور نشریه " و زیرمنوی " مدیریت فرمت حجم فایلها " در صفحه ی کارشناس. مدیریت فرمت و حجم فایل ها : در یک نشریه با مقالات مختلف، فایل های متفاوت و با فرمت ها و حجم های مختلفی بین اعضا تبادل می شود. در این قسمت کارشناس نشریه می تواند نوع فایل ها و حداکثر حجم ممکن آن ها را تع...
کارشناس نشریه بالاترین سطح دسترسی را در تنظیمات وب سایت دارد. تنها کارشناس است که می تواند صفحات وب سایت را مدیریت کند. همچنین می تواند قالب های فایل ها و ایمیل ها را تعیین کند، از اطلاعات داوران گزارش تهیه کند، تقریبا مثل سردبیر به مقالات دسترسی داشته باشد و بسیاری از امکانات دیگر. اما تنها ک...
نحوه دسترسی : منوی " کاربران " و زیرمنوی " تعریف مسئول نشر " در صفحه ی اصلی کارشناس. منوی کاربران در صفحه ی کارشناس با سردبیر متفاوت است، زیر منوهای این منو در حساب کارشناس نشریه در شکل زیر نشان داده شده است. تعریف مسئول نشر : برای اینکه مقاله ای در وب سایت منتشر شود ، به یک مسئول نشر نیاز...
نحوه دسترسی : منوی " امور انتشار " در صفحه ی کارشناس. پس از تعریف دوره برای نشریه، می توان یک یا چند شماره برای یک دوره تعریف کرد تا مقاله ها را در شماره های نشریه منتشر کرد. تعریف شماره : در این قسمت برای یک دوره ی نشریه، یک شماره تعریف می کنیم. مطابق شکل زیر ابتدا باید دوره ی مورد نظر ر...
پرتال پشتیبانی شرکت آداک