RSS Feed
مرکز آموزش : راهنمای سامانه​ مدیریت نشریات : آداک ژورنال > راهنمای نویسنده مقاله
   

نحوه دسترسی : منوی " ارسال مقاله " در صفحه ی نویسنده. با استفاده از این گزینه می توان مقاله ی خود را به نشریه ارسال کرد و پس از پذیرفته شدن از سوی داور و سردبیر، آن را در وب سایت منتشر کرد. اولین صفحه ی ارسال مقاله به صورت زیراست : مرحله ی بعدی در ارسال مقاله، تعیین نویسنده ی مقاله است. هما...
نحوه دسترسی : منوی " سایر امکانات " در صفحه ی نویسنده. این منو برای نویسنده شامل دو عنوان می باشد : ارسال پیام و ارسال درخواست داوری. ارسال پیام : از طریق این گزینه نویسنده می تواند با کارشناس نشریه ارتباط برقرار کند و به او پیام بفرستد. شکل زیر صفحه ی مربوط به ارسال پیام را نشان می دهد....
در این قسمت به توضیح " مقالات اصلاحی " می پردازیم. شکل زیر که تصویری از میزکار نویسنده ی مقاله است، سه بخش بندی مهم برای مقالات را نشان می دهد که بخش مقالات اصلاحی با کادر قرمز مشخص شده است. همانطور که می بینید در میزکار این نویسنده، در قسمت مقالات اصلاحی گزینه ی فعالی که عدد مربوط به آن یک (یا ب...
سومین بخش در میزکار نویسنده، " مقالات تکمیل شده " است که مربوط به مقالاتی است که نتیجه ی داوری آن ها مشخص شده است. برای مثال در شکل زیر مشاهده می کنید که این نویسنده یک مقاله ی پذیرفته شده در میزکار خود دارد. در ادامه هریک از وضعیت های این بخش توضیح داده می شود.
نحوه دسترسی : منوی " مدیریت حساب کاربری " در صفحه ی نویسنده. نویسندگان نشریه برای ویرایش اطلاعات شخصی خود می توانند از منوی "مدیریت حساب کاربری " گزینه ی " تکمیل اطلاعات فردی " را انتخاب کنند. با انتخاب این گزینه صفحه ای به شکل زیر ظاهر خواهد شد. همانطور که مشاهده می کنید، اطلاعات شخصی نوی...
یکی از نقش های اساسی در نشریه ، نویسنده ی مقاله است. پس از این که کاربر در نشریه ثبت نام می کند، به عنوان عضو وب سایت شناخته می شود و با ارسال اولین مقاله ی خود به نشریه ، نقش نویسنده ی مقاله به او داده می شود. صفحه ی اول (میزکار) نویسنده به شکل زیر است : در ادامه ی راهنما وضعیت های مقاله ه...
همانطور که در شکل زیر مشخص شده است، مقالات جدید نویسنده دارای گزینه های مختلفی است که اگر عدد مربوط به این گزینه ها صفر باشد یعنی مقاله ای در این وضعیت وجود ندارد و این گزینه وقتی فعال می شود که عدد مربوط به آن یک یا بیش تر شده باشد. در ادامه هریک از وضعیت های مربوط به مقالات جدید توضیح داده می ش...
پرتال پشتیبانی شرکت آداک