RSS Feed
مرکز آموزش : راهنمای سامانه​ مدیریت نشریات : آداک ژورنال > راهنمای داور نشریه
   

نحوه دسترسی : منوی " مدیریت حساب کاربری " در صفحه ی داور. تکمیل اطلاعات فردی : داورنشریه برای ویرایش اطلاعات شخصی خود می تواند از منوی "مدیریت حساب کاربری " گزینه ی " تکمیل اطلاعات فردی " را انتخاب کند. با انتخاب این گزینه صفحه ای به شکل زیر ظاهر خواهد شد. همانطور که مشاهده می کنید، اط...
نحوه دسترسی : منوی " ایمیل ها " در صفحه ی اصلی داور. داور یک نشریه می تواند برای همه ی کاربران وب سایت و یا کاربران مورد نظر خود ایمیل ارسال کند و یک متن یا یک فایل را برای آن ها بفرستد. در شکل زیر صفحه ی ارسال ایمیل را مشاهده می کنید. داور نشریه می تواند برای پیدا کردن ایمیل یک کاربر،...
نحوه دسترسی : منوی " سایر امکانات " در صفحه ی اصلی داور. در صورتی که داور نشریه به دنبال مقاله ی خاصی باشد و بخواهد آن را در نشریه پیدا کند، می تواند از گزینه ی " جستجو " در منوی " سایر امکانات " استفاده کند. در این صفحه ، داور می تواند براساس عنوان، دوره یا شماره و یا نوع مقاله یک جستجو را انج...
نحوه دسترسی : گزینه ی " داوری های انجام شده من " در میزکار داور. در شکل زیر این گزینه در میزکار داور مشخص شده است. این گزینه مخصوص مقاله هایی است که تصمیم داور درموردشان " پذیرفته شده " بوده است. در مورد تصمیم داور در این راهنما و در قسمت " داوری های جدید " که زیرمنوی داور نشریه است توضیح د...
نحوه دسترسی : گزینه ی " داوری های جدید من " در میزکار داور. در شکل زیر می توانید این گزینه را مشاهده کنید. منظور از داوری جدید، مقاله هایی هستند که هنوز داور درمورد آن ها نظر نداده است. باید گفت تنها زمانی می توان بر روی گزینه های شکل بالا کلیک کرد که عدد مربوط به آن ها صفر نباشد. با کلی...
نحوه دسترسی : گزینه ی " داوری های در جریان من " در میزکار داور. این گزینه مقاله هایی را دربر دارد که تصمیم داور در مورد آن ها " پذیرفته شده " نبوده است و منتظر تصمیم سردبیر یا اصلاح مقاله از طرف نویسنده است. در شکل زیر این گزینه را در میزکار مشاهده می کنید. با کلیک بر روی گزینه ی " داوری...
هر داور نشریه توسط کارشناس یا سردبیر نشریه تعریف می شود. داور نشریه در مورد مقاله هایی که داوری آن ها را برعهده دارد تصمیم می گیرد و تصمیم خود را به سردبیر ارسال می کند. پس از تایید تصمیم داور توسط سردبیر، مقاله قابل انتشار است و باید به مسئول نشر ارسال شود. در شکل زیر میزکار داور نشریه را ...
حوه دسترسی : گزینه ی " داوری هایی که من نپذیرفته ام " در میزکار داور. این گزینه مقاله هایی را شامل می شود که داور قبول نکرده آن ها را داوری کند و آن ها را لغو کرده است. در شکل زیر این گزینه را در میزکار داور مشاهده می کنید. اگر روی این گزینه کلیک کنید، صفحه ای مانند شکل زیر نمایش داده می شود...
پرتال پشتیبانی شرکت آداک