نحوه دسترسی : گزینه " تعریف دبیر اجرایی " در میزکار مدیر کنفرانس. این گزینه را در میزکار مدیر مشاهده می کنید : با کلیک بر روی این گزینه صفحه ای مانند شکل زیر نمایش داده می شود که مدیر می تواند با پر کردن اطلاعات درخواست شده و درنظر گرفتن نام کاربری و کلمه عبور، یک حساب کاربری برای دبیر اجرا...
نحوه دسترسی : گزینه ی " تنظیمات کنفرانس " در میزکار و سپس قسمت " اطلاعات اولیه " . فرم مربوط به اطلاعات اولیه ی همایش را در شکل زیر مشاهده می کنید. در این قسمت می توان نام کنفرانس را تغییر داد و زبان ، دوره و بازه ی زمانی همایش را مشخص کرد. در قسمت " معرفی " می توانید توضیحاتی برای معرفی...
نحوه دسترسی : گزینه " افزودن لینک " در میزکار مدیر کنفرانس. اگر مدیر بخواهد در صفحه اول وب سایت کنفرانس به سایت های دیگر لینک بدهد می تواند از این گزینه استفاده کند. با کلیک بر روی " افزودن لینک " صفحه ی زیر ظاهر می شود. پس از اضافه کردن لینک ها ، می توان آن ها را در صفحه ی اول وب سایت کنفر...
نحوه دسترسی : گزینه ی " تنظیمات کنفرانس " در میزکار و سپس قسمت " پوستر و هدر " . در این صفحه می توانید پوستر همایش را مشخص کنید که این پوستر در صفحه ی اول وب سایت کنفرانس نمایش داده خواهد شد. همچنین در صورتی که تصویر سرصفحه یا هدر را مشخص کنید، این تصویر همواره در بالای صفحات وب سایت نشان د...
نحوه دسترسی : گزینه " تعریف دبیر علمی " در میزکار مدیر کنفرانس. این گزینه را در شکل زیر مشاهده می کنید : با کلیک بر روی این گزینه صفحه ای مانند شکل زیر نمایش داده می شود که مدیر می تواند با پر کردن اطلاعات درخواست شده و درنظر گرفتن نام کاربری و کلمه عبور، یک حساب کاربری برای دبیر علمی بسازد...
نحوه دسترسی : گزینه " تعریف کاربر جدید " در میزکار مدیر کنفرانس. این گزینه را در میزکار مدیر کنفرانس مشاهده می کنید : با کلیک بر روی این گزینه صفحه ای مانند شکل زیر نمایش داده می شود که مدیر می تواند با پر کردن اطلاعات کاربر و در نظر گرفتن نام کاربری و کلمه عبور، نقش های مشخصی نیز برای کار...
نحوه دسترسی : گزینه ی " تنظیمات کنفرانس " در میزکار و سپس قسمت " فرایندها و زمانبندی ها " . در این قسمت مانند شکل زیر می توان از لیست نشان داده شده فرایندها را انتخاب کرد و تاریخ شروع و پایان برایشان در نظر گرفت. قسمت " تاریخ های مهم " نیز در صفحه ی اول وب سایت نمایش داده خواهد شد که با است...
نحوه دسترسی : گزینه " لیست اعضا " در میزکار مدیر کنفرانس. با انتخاب این گزینه یک لیست متشکل از اعضای کنفرانس با نقش های مختلف نمایش داده می شود. (شکل زیر)
نحوه دسترسی : گزینه های " لیست اخبار " و " افزودن خبر جدید " در میزکار مدیر کنفرانس. افزودن خبر : در شکل زیر صفحه ی مربوط به این گزینه را مشاهده می کنید. درابتدا باید زبان را انتخاب کنیم و تعیین کنیم که خبر در کدام نسخه از وب سایت نمایان خواهد شد، فارسی یا انگلیسی. عنوان خبر : عنوان خبر در ...
نحوه دسترسی : گزینه های " اطلاعات نوع حامی " و " اطلاعات سازمان حامی " در میزکار مدیر کنفرانس. اطلاعات نوع حامی : این گزینه به این دلیل تعبیه شده است که مدیر بتواند انواع حامی را مشخص کند و سازمان های حامی را در این دسته بندی قرار دهد. در شکل زیر مشاهده می کنید که می توان نوع حامی را مشخص ک...
نحوه دسترسی : گزینه های " لیست صفحات تعریف شده " و " افزودن صفحه جدید " در میزکار مدیر کنفرانس. افزودن صفحه جدید : با استفاده از این گزینه می توان صفحه ی جدیدی به وب سایت کنفرانس اضافه کرد. در این بخش اطلاعات هر صفحه ای را که وارد کردیم در منوهای وب سایت نمایش داده خواهد شد. این صفحه شامل قسمت...
نحوه دسترسی : گزینه ی " مدیریت محورها " در میزکار مدیر کنفرانس. با استفاده از این گزینه می توان محورها و زیرمحورهایی را برای کنفرانس مشخص کرد که نویسنده ها هنگام ارسال مقاله می توانند یکی از این محورها را برای مقاله ی خود انتخاب کنند. در شکل زیر مشاهده می کنید که می توان محور و کد آن را مشخ...
برای هر وب سایت کنفرانس یک مدیر وجود دارد و مدیر کنفرانس بیش ترین سطح دسترسی را به تنظیمات وب سایت و اطلاعات مدیریتی کنفرانس دارد. یک مدیر کنفرانس می تواند : - کنفرانس ها را تنظیم کند و اطلاعاتشان را ویرایش کند. - دبیر علمی را تعریف کند و اطلاعات او را ویرایش کند. - دبیر اجرایی را تعر...
نحوه دسترسی : گزینه " ویرایش پروفایل " در میزکار مدیر کنفرانس. این گزینه را در شکل زیر مشاهده می کنید. با کلیک روی این گزینه صقحه ی زیر نمایش داده می شود و مدیر می تواند اطلاعات فردی خود را مشاهده کند و در صورت تمایل آن ها را تغییر داده یا ویرایش کند. با کلیک بر روی دکمه ی "ذخیره" اطلاعات و...
نحوه دسترسی : گزینه ی " تنظیمات کنفرانس " در میزکار و سپس قسمت " اطلاعات تماس " . در این قسمت پست الکترونیکی و تلفن های تماس با دبیرخانه و آدرس پستی را می توان وارد کرد. ( شکل زیر )
در شکل زیر گزینه ی " تنظیمات کنفرانس " را در میز کار مدیر کنفرانس مشاهده می کنید. این تنظیمات شامل 4 قسمت می شود : اطلاعات اولیه ، پوستر و هدر ، فرایندها و زمانبندی ها ، اطلاعات تماس. در ادامه ی راهنما این 4 قسمت توضیح داده شده است.
پرتال پشتیبانی شرکت آداک