نحوه دسترسی : گزینه " تغییر کلمه عبور " در میزکار دبیر اجرایی. دبیر اجرایی کنفرانس در صورت تمایل با وارد کردن کلمه عبور فعلی خود می تواند کلمه عبور خود را تغییر دهد.
نحوه دسترسی : گزینه " مدیریت تماس ها " در میزکار دبیر اجرایی. به وسیله ی این گزینه می توان پیام هایی که به دبیر اجرایی فرستاده شده را مشاهده کرد. اگر گزینه ی در ستون جزییات را برای یک پیام انتخاب کنیم می توانیم متن پیام را مشاهده کنیم و به آن پاسخ دهیم. شکل زیر صفحه ی مربوط به جزییات را نش...
نحوه دسترسی : گزینه " مدیریت ثبت نام ها " در میزکار دبیر اجرایی. با استفاده از این گزینه می توان لیست کسانی را که در همایش ثبت نام کرده اند مشاهده کرد. (شکل زیر) با کلیک بر روی می توان جزییات کاربر ثبت نام کننده و اطلاعات پرداخت او را مشاهده کرد. (مطابق شکل زیر) در شکل بالا ملاحظه می کن...
دبیر اجرایی کلیه امور اجرایی کنفرانس در سامانه را مدیریت و رهبری می کند. در حال حاضر امکان مشاهده و بررسی ثبت نام ها، تأیید و رد آنها و بررسی وضعیت پرداخت آنها و همچنین مدیریت تماس هایی که برای وی از طریق وب سایت ارسال کرده اند در میز کار دبیر اجرایی فراهم شده است. در شکل زیر میزکار دبیر اجرای...
پرتال پشتیبانی شرکت آداک