نحوه دسترسی : گزینه " تغییر کلمه عبور " در صفحه دبیر محور. دبیر محور در صورت تمایل با وارد کردن کلمه عبور فعلی خود می تواند کلمه عبور خود را تغییر دهد.
نحوه دسترسی : گزینه " مقالات رسیده " در صفحه دبیر محور. با انتخاب این گزینه لیستی از مقالاتی که به دبیر محور رسیده نمایش داده می شود. با انتخاب گزینه ی می توان فایل مربوط به مقاله را دانلود کرد. مشاهده می کنید که نظر نهایی در مورد مقاله ی اول ارسال شده و وضعیت مقاله " پذیرفته شده پوستری "...
نحوه دسترسی : گزینه " ویرایش پروفایل " در صفحه دبیر محور. با انتخاب این گزینه اطلاعات شخصی دبیر محور مشاهده می شود که می توان این اطلاعات را پاک کرد یا تغییر داد.
دبیر محور مسئول یک محور و موضوع کنفرانس است. دبیر محور داوران مقالات یک محور اصلی را مدیریت می کند و مقالات مربوط به حوزه ی خود را به داوران ارجاع می دهد. وجود دبیر برای محورهای مختلف باعث می شود حجم کار دبیر علمی کاهش یابد و مسئولیت تمام مقالات به عهده ی دبیر علمی نباشد. در شکل زیر میز کار دب...
پرتال پشتیبانی شرکت آداک