نحوه دسترسی : گزینه " تغییر کلمه عبور " در صفحه داور. داور کنفرانس در صورت تمایل با وارد کردن کلمه عبور فعلی خود می تواند کلمه عبور خود را تغییر دهد.
نحوه دسترسی : گزینه " مقالات ارجاعی به شما " در صفحه داور. با کلیک بر روی این گزینه لیستی از مقالات ارجاع شده به داور نشان داده می شود. اگر داور گزینه ی " لغو " را انتخاب کند، یعنی داوری مقاله را نپذیرفته است. اگر داور گزینه ی " پذیرش " را انتخاب کند، به صفحه ای مانند شکل زیر هدایت می شو...
داور یک کنفرانس مقالاتی را که به او ارجاع داده شده داوری می کند و نظر خود را در مورد آن ها به دبیر علمی اعلام می کند. در شکل زیر میزکار داور را مشاهده می کنید.
پرتال پشتیبانی شرکت آداک