RSS Feed
مرکز آموزش : راهنمای سیستم مدیریت محتوای آداک > ماژول مدیریت کاربران
   

نحوه ی دسترسی به این صفحه : در قسمت مدیریت سایت ، در منوی " مدیریت کاربران ". زیرمنوی افزودن کاربر جدید : در صورتی که مدیر سایت بخواهد کاربری را تعریف کند که بتواند به قسمت مدیریت سایت دسترسی داشته باشد، از این بخش می تواند کاربران مورد نظر خود را تعریف کند. در فرم زیر اطلاعات کاربرانی که ...
طراحی این ماژول برای این منظور انجام شده که این امکان را به مدیر سایت بدهد تا مدیریت سایت را بین افرادی که می خواهد تقسیم کند. درواقع با افزودن کاربر جدید از طریق مدیریت سایت، کاربر می تواند به قسمت مدیریت سایت دسترسی داشته باشد. سطح دسترسی کاربر می تواند تعیین شود که این مطلب در ادامه ی راهن...
نحوه ی دسترسی به این صفحه : در قسمت مدیریت سایت، منوی " مدیریت کاربران ". زیرمنوی لیست کاربران : در این قسمت لیست مشخصات کاربرانی که در قسمت قبل وارد کرده اید به صورت سطری نمایش داده می شود که هر سطر شامل مشخصات یک کاربر است. همانطور که مشاهده می کنید اسم کاربر، ایمیل و نقش هایی که کاربر می...
پرتال پشتیبانی شرکت آداک