RSS Feed
مرکز آموزش : راهنمای سیستم مدیریت محتوای آداک > ماژول پرسش های متداول
   

نحوه ی دسترسی به این صفحه در قسمت مدیریت سایت : منوی" پرسش های متداول" در مدیریت سایت. زیرمنوی افزودن پرسش جدید : اطلاعات وارد شده در این بخش در صفحه پرسش های متداول نمایش داده خواهد شد . (صفحه پرسش های متداول را می توان با استفاده از منوی مدیریت صفحات و زیرمنوی افزودن صفحه جدید به وب سایت اض...
نحوه ی دسترسی به این صفحه در قسمت مدیریت سایت : منوی" پرسش های متداول " در مدیریت سایت. زیر منوی لیست پرسش های متداول : لیست تمام پرسشها و پاسخ های وارد شده در بخش قبل در این قسمت وجود دارد که می توان آنها را ویرایش و حذف نمود . شکل زیر قسمت مدیریت سایت و لیست پرسش ها را نمایش می دهد. و شک...
ماژول پرسش های متداول به منظور کمک به کاربران سایت و حل مشکلات احتمالی آن ها طراحی شده است. کاربران می توانند با مراجعه به قسمت پرسش های متداول، راه حل مشکل خود را پیدا کنند، شاید پرسش آن ها در این قسمت مطرح شده باشد. نمونه ای از پرسش های متداول را در شکل زیر مشاهده می کنید.
پرتال پشتیبانی شرکت آداک