RSS Feed
مرکز آموزش : راهنمای سیستم مدیریت محتوای آداک > ماژول لینکهای مرتبط
   

نحوه ی دسترسی به این صفحه در قسمت مدیریت سایت : منوی" لینک های مرتبط " در مدیریت سایت. زیرمنوی افزودن لینک (مرتبط) جدید: برای ایجاد یک لینک به وب سایت یا انجمن دیگر می توان از این گزینه استفاده کرد. مانند شکل زیر می توان تعیین کرد که لینک جدید به نسخه ی فارسی سایت اعمال شود یا انگلیسی. ...
ممکن است وب سایتی تمایل داشته باشد که چند وب سایت دیگر را معرفی کند و به آن ها لینک داشته باشد. برای معرفی سایت های دیگر می توان از ماژول " لینک های مرتبط " استفاده کرد. در این ماژول می توان آدرس وب سایت های مورد نظر را وارد کرد و برای آن عنوانی نیز درنظر گرفت. در وب سایت زیر این لینک ها د...
پرتال پشتیبانی شرکت آداک