RSS Feed
مرکز آموزش : راهنمای سیستم مدیریت محتوای آداک > ماژول نظر سنجی
   

نحوه ی دسترسی به این صفحه در قسمت مدیریت سایت : منوی" نظرسنجی " در مدیریت سایت. زیرمنوی افزودن نظرسنجی جدید : با استفاده از این ماژول می توان یک نظرسنجی جدید با موضوع و تاریخ مشخص اضافه کرد. برای نظرسنجی می توان تاریخ محدودی درنظر گرفت. شرکت در نظرسنجی می تواند برای همه آزاد باشد یا محدو...
اگر مدیر وب سایتی تمایل به نظرسنجی از کاربران خود داشته باشد، برای این منظور باید از " ماژول نظرسنجی " استفاده کند. نظرسنجی می تواند ازتمام کاربران وب سایت صورت گیرد یا فقط به اعضای سایت محدود شود. یا می تواند به صورت یک گزینه ای یا چندگزینه ای باشد. مدیر سایت می تواند با استفاده از این ما...
پرتال پشتیبانی شرکت آداک