RSS Feed
مرکز آموزش : راهنمای سیستم مدیریت محتوای آداک > ماژول قوانین
   

نحوه ی دسترسی به این ماژول : در قسمت مدیریت سایت و در منوی " قوانین ". برای تعریف قوانین و نمایش آن ها به کاربران وب سایت، می توان از ماژول " قوانین " استفاده کرد. می توان گروه های قوانین مختلفی تعریف کرد و هنگام تعریف قوانین آن ها را در این گروه ها قرار داد. زیرمنوی گروه های قوانین : قو...
پرتال پشتیبانی شرکت آداک