RSS Feed
مرکز آموزش : راهنمای سیستم مدیریت محتوای آداک > ماژول صفحات پویا
   

نحوه ی دسترسی به این صفحه : در قسمت مدیریت سایت، در منوی " مدیریت صفحات ". زیرمنوی افزودن صفحه جدید : در صورتی که بخواهیم صفحه ای جدید به سایت اضافه کنیم، از این گزینه استفاده می کنیم. در این صفحه قسمت هایی از قبیل زبان ، عنوان صفحه ،عنوان لینک در منو و.... است که هر یک را به ترتیب نوضیح می...
نحوه ی دسترسی به این صفحه : در قسمت مدیریت سایت، منوی " مدیریت صفحات ". زیرمنوی لیست صفحات : همانطور که در شکل نیز می بینید در این قسمت لیست تمام صفحاتی را که اضافه کرده اید نمایش داده می شود . در سمت بالای این صفحه گزینه ای برای انتخاب زبان و تعداد قابل نمایش وجود دارد که در زیر توضیح می دهی...
منظور از صفحه ی پویا این است که صفحات را می توان به وب سایت اضافه کرد یا آن ها را حذف کرد، به عبارت دیگر این صفحات ثابت نیستند و قابلیت تغییر دارند. این صفحات می توانند به یک وب سایت لینک شوند یا با استفاده از ماژول های آماده تشکیل شوند. این مورد در این راهنما و در زیرمنوی " افزودن صفحه جدید ...
پرتال پشتیبانی شرکت آداک