داورانی که توسط سردبیر یا کارشناس از پنل مدیریت تعریف می شوند ، چطور می توانند یک نویسنده بوده و مقاله ارسال کنند ؟ وقتی داوری از داخل میزکار توسط کارشناس تعریف می شود ، دو نقش با عناوین داور سیستم و عضو وب سایت برای وی تخصیص داده می شود.داور بایدهنگام لاگین نقش عضو وب سایت را انتخاب نماید تا ...
امکان تغییر نویسنده مسئول یک مقاله در صفحه نشر مقاله در شماره وجود دارد اولین نویسنده ای که شما در این صفحه اضافه می نمایید به عنوان نویسنده مسئول مقاله انتخاب می شود برای تغییر نویسنده مسئول مقاله ، باید نویسنده دیگری را که قصد دارید او به عنوان نویسنده مسئول انتخاب شود را نیز اضافه نمایید ....
نحوه مشاهده مقالات منتشر شده یک شماره در نشریه ؟ برای مشاهده اطلاعات انتشار نظیر دوره و شماره یک مقاله منتشر شده می توانید به صورت زیر عمل نمایید : می توانید به میزکار مسئول نشر مراجعه کرده و در آنجا در لیست مقالات منتشر شده اطلاعات دوره و شماره هر مقاله را مشاهده نمایید . راهکار دوم این...
جهت اعلام نتیجه نهایی برای مقالات نشریه شما می بایستی وارد میزکار سردبیر شده و از گزینه های موجود در جلوی هر مقاله لینک " اعلام نتیجه نهایی " را انتخاب نمایید تا به صفحه مورد نظر هدایت شوید . دقت شود که اعلام نتیجه نهایی برای یک مقاله توسط کارشناس امکان پذیر نبوده و این عمل فقط توسط سردبیر نشر...
کاربر عزیز  مقالاتی که شما منتشر می کنید در صفحه اول میزکار کارشناس/سردبیر نشریه ،  در قسمت پایین صفحه با استفاده از آیکن مقالات منتشر شده قابل دسترس می باشند . با کلیک وری این آیکن صفحه جدیدی برای شما باز شده و لیست مقالات منتشر شده نمایان خواهد شد . سپس شما می توانید با استفاده از امکان جستجویی ک...
پرتال پشتیبانی شرکت آداک