RSS Feed
مرکز آموزش : راهنمای عمومی پرتال
   

راهنمای آموزشی نحوه استفاده از پرتال مشتریان شرکت آداک: جهت دانلود این فایل کلیک کنید [1] در صورتیکه مشکلی در خدمات و برنامه های شرکت آداک می بینید، یا پیشنهادی برای بهتر شدن آن ها دارید، خوشحال میشویم آنها را با ما درمیان بگزارید. برای ارتباط سریعتر با بخش پشتیبانی شرکت آداک می توانید بجای...
پرتال پشتیبانی شرکت آداک