RSS Feed
مرکز آموزش : راهنمای سامانه​ مدیریت نشریات : آداک ژورنال > راهنمای سردبیر نشریه
   

نحوه دسترسی : منوی " امور داوری " و زیرمنوی " تعریف فرم داوری " در صفحه ی سردبیر. تعریف فرم داوری : در ابتدا باید گفت که اگر یک داور بخواهد یک مقاله را داوری کند و بتواند نظر خود را به اطلاع سردبیر برساند _باید_ یک فرم داوری داشته باشد. بدون فرم داوری ارسال نظر نهایی درمورد مقاله ممکن نیست. بن...
در این قسمت کارهایی که باید انجام شود تا یک مقاله در وب سایت نمایش داده شود، توضیح داده می شود. - در ابتدا باید یادآوری کرد که تنها مقالاتی می توانند در یک شماره از نشریه منتشر شوند که حتما از سوی سردبیر پذیرفته شده باشند. - بعد از اینکه مقاله پذیرفته شد باید به مسئول نشر ارجاع داده شود. ب...
نحوه دسترسی : منوی " امور داوری " در صفحه ی سردبیر. سردبیر یک نشریه می تواند یک یا چندین داور را تعریف کند و از داوران گزارش تهیه کند. تعریف داور جدید : از طریق گزینه ی " تعریف داور " در منوی امور داوری، سردبیر می تواند اطلاعات داور را تعریف کرده و برای او یک نام کاربری و رمز عبور بسازد تا ...
نحوه دسترسی : گزینه ی "مقالات جدیدی که باید ارجاع داده شوند " در صفحه ی اصلی سردبیر. مقالات جدیدی که باید ارجاع داده شوند : در این قسمت مقالاتی قرار می گیرند که توسط نویسنده ی مقاله به سردبیر ارسال شده اند و سردبیر باید برای مقالات یک داور تعیین کند و فایل مقاله را به داور ارسال کند. سردبیر...
نحوه دسترسی : منوی " امور داوری " و زیرمنوی " گرفتن گزارش از اطلاعات داوران " در صفحه ی سردبیر. سردبیر یک نشریه برای اینکه بتواند داوران نشریه را بهتر مدیریت کند باید بتواند از آن ها گزارش تهیه کند. گرفتن گزارش از اطلاعات داوران : این گزینه به این دلیل تعبیه شده است که به سردبیر این امکان ر...
نحوه دسترسی : منوی " امور انتشار " در صفحه ی سردبیر. هر مقاله ای که در وب سایت منتشر می شود، درواقع در یک دوره ی خاص و یک شماره ی خاص نشریه انتشار یافته است. شماره ها و دوره های _منتشر شده_ در صفحه ی اصلی نشریه نمایش داده می شوند. با کلیک بر روی هر شماره می توان مقاله های مربوط به آن شماره را مش...
نحوه دسترسی : منوی " کاربران " در صفحه ی اصلی سردبیر. منوی " کاربران " در صفحه ی سردبیر دارای سه زیرمنو است : تعریف مسئول نشر، تعریف عضو هیئت تحریریه، لیست اعضای هیئت تحریریه. تعریف مسئول نشر : سردبیر می تواند یک مسئول نشر را برای امور انتشار نشریه تعریف کند. وظیفه ی مسئول نشر ارجاع مقاله ی...
یکی از اساسی ترین نقش ها در نشریه، سردبیر است. سطح دسترسی سردبیر از همه به جز کارشناس نشریه بیش تر است. سردبیر می تواند مسئول نشر، داور و اعضای هیئت تحریریه را تعریف کند. همچنین هنگام داوری یک مقاله، سردبیر بر تمام مراحل نظارت و کنترل دارد و نظر نهایی داور درخصوص یک مقاله، باید توسط سردبیر تای...
نحوه دسترسی : گزینه ی "مقالات جدیدی که باید ارجاع داده شوند " در صفحه ی اصلی سردبیر (یا کارشناس). درصورتی که سردبیر (یا کارشناس) هنوز داوری برای مقاله ی ارسال شده تعیین نکرده است باید به این گزینه مراجعه کند. مقالات جدیدی که باید ارجاع داده شوند : در این قسمت مقالاتی قرار می گیرند که توسط...
نحوه دسترسی : منوی " امور نشریه " در صفحه ی سردبیر. منوی " امور نشریه " برای سردبیر شامل سه زیرمنو است : مدیریت محور مقالات، مدیریت قالب های ایمیل نشریه، گزارش مقالات. مدیریت محور مقالات : سردبیر می تواند برای مقالاتی که قرار است به نشریه ارسال شود محورها و موضوعاتی را تعیین کند. مانند شکل...
نحوه دسترسی : منوی " امور انتشار " در صفحه ی سردبیر. تعریف شماره : در این قسمت برای یک دوره ی نشریه، یک شماره تعریف می کنیم. مطابق شکل زیر ابتدا باید دوره ی مورد نظر را انتخاب کنیم. سپس در این دوره یک شماره ی دلخواه تعریف می کنیم. وضعیت : در این قست سه گزینه وجود دارد: درحال نشر، منتشر...
در شکل زیر میزکار سردبیر را مشاهده می کنید که بخش "مقالات تصمیم گیری شده" با کادر قرمز مشخص شده است. مشاهده می کنید که این بخش شامل چندین گزینه است که در ادامه هر گزینه توضیح داده خواهد شد. - مقالات منتظر ارسال نسخه ی نهایی توسط نویسنده : در این قسمت مقالاتی قرار می گیرند که پذیرفته شده اند ام...
نحوه دسترسی : گزینه ی " مقالات پذیرفته شده " در میزکار سردبیر. این گزینه را در شکل زیر مشاهده می کنید. مقالات پذیرفته شده مقالاتی هستند که نظر نهایی سردبیر درمورد آن ها " پذیرش مقاله " است. این مقالات آماده ی منتشر شدن هستند، اما ابتدا باید به مسئول نشر ارجاع داده شوند، برای این کار باید رو...
نحوه دسترسی : گزینه ی " مقالات در دست بررسی " در میزکار سردبیر (یا کارشناس). مقالات در دست بررسی : در این قسمت مقالاتی قرار می گیرند که تصمیم نهایی سردبیر درمورد آن ها صادر نشده است. می دانیم که بعد از اینکه مقاله به داور ارسال شد و داور نظر نهایی اش را درمورد مقاله اعلام کرد، تصمیم داور یک با...
مقالاتی که نظر سردبیر در مورد آن ها " نیاز به بازبینی " باشد، در سه گزینه جای می گیرند که تصویر آن در شکل زیر آمده است. این شکل میزکار سردبیر را نشان می دهد و در ادامه سه گزینه ی مشخص شده در شکل توضیح داده خواهد شد. مقالاتی که نیاز به تجدیدنظر دارند : اگر نظر نهایی سردبیر درمورد مقاله ای " نیا...
نحوه دسترسی : منوی " مدیریت حساب کاربری " در صفحه ی سردبیر. تکمیل اطلاعات فردی : سردبیر نشریه برای ویرایش اطلاعات شخصی خود می توانند از منوی "مدیریت حساب کاربری " گزینه ی " تکمیل اطلاعات فردی " را انتخاب کند. با انتخاب این گزینه صفحه ای به شکل زیر ظاهر خواهد شد. همانطور که مشاهده می کنید، ...
نحوه دسترسی : منوی " ایمیل ها " در صفحه ی اصلی سردبیر. سردبیر یک نشریه می تواند برای همه ی کاربران وب سایت و یا کاربران مورد نظر خود ایمیل ارسال کند و یک متن یا یک فایل را برای آن ها بفرستد. در شکل زیر صفحه ی ارسال ایمیل را مشاهده می کنید. سردبیر می تواند برای پیدا کردن ایمیل یک کاربر، یک...
نحوه دسترسی : گزینه ی "مقالات جدیدی که باید ارجاع داده شوند " در صفحه ی اصلی سردبیر (یا کارشناس). درصورتی که سردبیر (یا کارشناس) هنوز داوری برای مقاله ی ارسال شده تعیین نکرده است باید به این گزینه مراجعه کند. مقالات جدیدی که باید ارجاع داده شوند : در این قسمت مقالاتی قرار می گیرند که توسط...
پرتال پشتیبانی شرکت آداک