ارسال تیکت
اگر شما نتوانستید مشکلات خود را در مرکز آموزش رفع کنید. شما میتوانید با ارسال تیکت در یکی از بخش های مورد نظر سوال خود را مطرح کنید تا در اسراع وقت به آن پاسخ داده شود

بخش ها 
 

پرتال پشتیبانی شرکت آداک